KLJ Moerbeke-Waas

De activiteiten van KLJ Moerbeke-Waas gaan momenteel door in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door de kerkfabriek. Het huidige lokaal is in slechte staat en voldoet niet meer aan de noden van de KLJ. Eind 2013 besluit het huidige bestuur hier iets aan te doen.

Vanuit die leidingsploeg kwam het volgende programma van functies:
– twee grote ruimtes van 50m²
– een vergaderruimte (25m²)
– een opbergplaats langs buiten te bereiken (25m²)
– een keuken (25m²) met een toog, aansluitend aan één van de grote ruimtes
– sanitair blok (25m²)

Om deze vraag ruimtelijk te vertalen tijdens de eerste vergadering werd mij gevraagd om een eerste mogelijke aanzet te geven. Dit eerste voorontwerp representeert het startpunt in dit participatief ontwerpproces.

Samen met een groep geëngageerde ouders, oud leiding en bestuur wordt de werkgroep BOUW opgericht. We bezoeken andere jeugdlokalen, discussiëren, schetsen plannen, koppelen terug en maken de nodige beslissingen. Om uiteindelijk samen tot het onderstaande plan te komen.

Het gebouw neemt een duidelijke positie in op de site. Het rechthoekig volume staat evenwijdig met de toegangsweg. Zo bakent het gebouw mee het terrein af en zorgt het er voor dat het duidelijk is voor kinderen wanneer ze zich wel op het speelterrein bevinden en wanneer niet. Het gebouw gaat zo als een toegangspoort functioneren.
Eens binnen in het gebouw kom je terecht in de centrale gang die dwars door het rechthoekig volume loopt. De verschillende ruimtes (sanitair, keuken en verschillende lokalen) sluiten aan op deze centrale gang. De vide zorgt voor een visuele link naar de eerste verdieping en geeft de gang voldoende ruimte en licht.
Om de link tussen binnen en buiten te versterken heeft elk lokaal een dubbele deur die rechtstreeks naar het speelterrein leidt, op het eerste verdiep gebeurt dit via het balkon en een buiten trap. Het balkon geeft ook een goed overzicht over het speelterrein vanuit het leidingslokaal.

Met dit plan is een architect aan de slag gegaan. Na een aantal aanpassingen is nu ook de bouwaanvraag ingediend en reeds goedgekeurd. De volgende stap is de concrete uitvoering maar eerst moet het financiële plaatje duidelijk worden.

Programma:
Nieuw gebouw jeugdbeweging

Locatie:
Moerbeke-Waas

∧ Bestaande toestand lokaal 2013
∧ Bestaande inplanting
∧ Nieuwe inplanting
∧ Bestaande toestand lokaal, functies, oppervlaktes
∧ Nieuwe toestand lokaal, functies, oppervlaktes
∧ Eerste voorontwerp, planmatig
∧ Eerste voorontwerp, schets 1: voorgevel
∧ Eerste voorontwerp, schets 2: achtergevel
∧ Eindresultaat werkgroep bouw
∧ Eindresultaat werkgroep bouw
∧ Sfeerbeeld achtergevel